ប្រភេទទាំងអស់

+ 86 18731531256

[អ៊ីមែលការពារ]

Oilgas ឧបករណ៍ដុតប្រើពីរ

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ប្រព័ន្ធដុត>Oilgas ឧបករណ៍ដុតប្រើពីរ

Oilgas ឧបករណ៍ដុតប្រើពីរ

ឧបករណ៍ដុតប្រើប្រេង/ឧស្ម័នពីរ
ឧបករណ៍ដុតប្រើប្រេង/ឧស្ម័នពីរ

ឧបករណ៍ដុតប្រើប្រេង/ឧស្ម័នពីរ


សេចក្ដីលម្អិតរហ័ស
ការពិពណ៌នា

The oil-gas dual-use burner is the energy-saving burner, developed for the user conduct oil and gas mixed combustion or  incontinuous combustion when the gas supply is not enough and some oil is as supplement.  The burner is composed of the center oil gun and multiple-heads internal mixed pipe to realize oil combustion, gas combustion and oil and gas mixed combustion.

f1

f2

168352684188443

16835268418844

f5

1683526841884

1683526

16835268418

f9

លក្ខណៈពិសេស
1. The basic structure of the product is cpmposed of multiple internal mixed fuel gas pipes and the oil gun located at the center position of the combustion chamber. The internal mixed pipe shall be used for mixing gas and air during gas combustion, also be used for supplying primary gas during oil combustion. So that the whole burner is simplified to a single fuel oil burner. Supply the air source  is OK when fuel gas is required.
2. ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖ ប្រភេទ (ការគ្រប់គ្រងផ្នែកទ្វារខ្យល់ និងការគ្រប់គ្រងផ្នែកការបំប្លែងប្រេកង់) ការលៃតម្រូវទ្វារខ្យល់ ប្រភេទសមាមាត្រ និងការបំប្លែងប្រេកង់ប្រភេទសមាមាត្រ ការគ្រប់គ្រងឌីជីថលអេក្រង់ប៉ះ ការគ្រប់គ្រងសមាមាត្រការបំប្លែងប្រេកង់កុំព្យូទ័រឧស្សាហកម្មជាដើម។ នៅលើ វាអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា។
3. The oil can be residual oil, heavy oil, light oil and crude oil. The fuel gas is the natural gas, coal gas and other combustible gases.
4. The flameout protection, program ignition, leakage detection, over-temperature/overpressure protection and other functions shall be configured according to user's demands. Both automatic control and manual operation can be realzied.
5. Adjust the supplement of the fuel oil and fuel gas in any proportion can be realized.

រូបភាព -២

រូបភាព -២

រូបភាព -២

រូបភាព -២

វិញ្ញាបនប័ត្រ

c1

c2

c3

ទុកសារ

ប្រភេទក្តៅ