ប្រភេទទាំងអស់

+ 86 18731531256

[អ៊ីមែលការពារ]

ឡចំហាយកំដៅ

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ចង្រ្កានឧស្សាហកម្ម>ឡចំហាយកំដៅ

ឡចំហាយកំដៅ

ឧបករណ៍កម្តៅ
ឧបករណ៍កម្តៅ
ឧបករណ៍កម្តៅ
ឧបករណ៍កម្តៅ

ឧបករណ៍កម្តៅ


សេចក្ដីលម្អិតរហ័ស
ការពិពណ៌នា

Ladle baking device is used for ladle baking, scrap heating, etc.

The baker designed by our company has the following functions:
1. The blast furnace gas is directly ignited, and no other gas source is required.
2. PLC automatic control. One key start, fault automatically cut off.
3. Automatically monitor the tightness of the valve group and the flame burning state. Fault alarm and automatic cut-off.


ទុកសារ

ប្រភេទក្តៅ