બધા શ્રેણીઓ

કેસ

હોમ>કેસ

Pingxiang Dafang

સમય: 2022-10-21 હિટ્સ: 3
સાધનોRotary Kiln
ફ્લુConverter gas
એપ્લિકેશનUsed for sludge drying
પ્રોજેક્ટPingxiang Dafang
ઇન્સ્ટોલેશન સરનામુંJiangxi Pingxian
ઉદ્યોગઆયર્ન અને સ્ટીલ પ્લાન્ટ