બધા શ્રેણીઓ

કેસ

હોમ>કેસ

ગાનફેંગ લિયે

સમય: 2022-10-21 હિટ્સ: 6
સાધનોHot Air System
ફ્લુProducer gas/Natural gas
એપ્લિકેશનUsed to provide heat source
પ્રોજેક્ટગાનફેંગ લિયે
ઇન્સ્ટોલેશન સરનામુંJiangxi Ganfeng
ઉદ્યોગNon Ferrous Metals Plant